Destillerat vatten

Vissa odlare rapporterar renat eller destillerat vatten hjälper sina anläggningar växa snabbare. Kanske på grund av natrium-och tungmetaller som finns i hårt vatten som inte är närvarande i renat vatten. Hårt vatten tenderar att bygga upp alkaliska saltavlagringar i jord som låsning spårämnen, och orsakar järn, koppar och zink brister.

Det finns flera typer av renat vatten, men många är inte fria från mineraler som kan orsaka salt uppbyggd under en längre tid.
Kranvatten finns i två smaker. Varmt och kallt. Den kalla rör har mindre kalcium och natrium uppbyggd i det, och bör vara friare av sediment då vattnet har slagits på och får flyta i 30 sekunder.

Varmt vatten kommer att ha rost, avlagringar bly, och massor av natrium och kalcium, så mycket så kommer du att se det lätt. Använd endast den mängd varmvatten som behövs för att göra vattnet rätt temperatur (70-80 F). Kranvatten filtrerades genom en kol (träkol) filtret kommer att vara fri från klor och mest stora partiklar, men kommer fortfarande innehålla upplösta fasta ämnen, såsom natrium-och tungmetaller (bly, arsenik, nickel, etc).

Renat vatten på flaska är antingen omvänd osmos eller någon form av kol / sediment filtrerat vatten. När du köper vatten i en butik, om det står RO eller Destillerat, don bry inte köpa det. Det kan fortfarande ha samma lösta fasta ämnen och tungmetaller ditt kranvatten har.