Sinsemillia Svenka

När honan anläggningen inte får pollinera, växer det fullt av harts som var avsedd att göra cannabis frön. Falska frökapslar svälla med THC lastad harts och pistiller rött och orange och dra in i skida. Därefter Plantan skördas.
Cannabis frön är inte en del av sin linda när blommorna mognar. Detta kallas Sinsemillia, och helt enkelt betyder "ingen cannabis frön".