Beskärning

Växter som är regenereras, klonas och med ökat från frö måste beskäras vid något tillfälle för att uppmuntra anläggningen att producera så mycket som möjligt och förbli friska. Beskärning de nedre extremiteterna skapar mer luftflöde under växterna i en inomhus situationen och skapar sticklingar för kloning. Det tvingar också växten försök till de bästa lemmar som får mest ljus, vilket maximerar avkastningen.
Växter som är regenereras måste ha mindre tillväxt klippt så att den huvudsakliga regenererade tillväxten kommer att få hela den anläggning som energi. Detta innebär att när anläggningen har börjat regenerera massor av tillväxt, de nedre extremiteternas som ska skuggade eller inte robusta bör gå. Tillväxten skall förtunnas på topp grenar så att endast den mest robusta tillväxten får vara.

När trevlig aspekt av regenerera växter är att några små knoppar kvar på anläggningen i väntan på förnyelse inte gro ny tillväxt och kan samlas upp för rök. Anläggningen kan ge mycket rökbart material om den är fångad innan alla de gamla blommorna torka upp och dö med den nya vegatative tillväxt uppstår.

Försök att trimma en regenererad växt två gånger. En gång som det börjar att regenerera, samla alla knoppar som inte gro med ny tillväxt och röka den. Senare, beskära igen för att ta lägre urklipp att klona och tunna övre tillväxt så att större knopparna skall produceras.

Om en regenererad anläggningen inte beskäras alls är den resulterande växten mycket stemmy, inte skapar stora knoppar och det totala utbytet kommer att minska avsevärt.