Nasiona sprzedawane na tej stronie są przeznaczone wyłącznie na pamiątki, przechowywanie itp. I nielegalne kiełkowanie w większości krajów.