Sinsemillia Poland

Kiedy kobieta roślin nie jest dozwolone do zapylania, rośnie pełna żywicy, która została przeznaczona do nasion konopi indyjskich. Fałszywe strąki nasion nabrzmiewać THC ładunkiem żywicy i słupkami kolor czerwony i pomarańczowy i wycofać się strąków. Wtedy roślina jest zbierana.
Nasiona konopi nie są częścią zarodku kiedy kwiaty dojrzewają. To się nazywa Sinsemillia i oznacza po prostu "bez nasion konopi indyjskich".