Destillert vann

Noen dyrkere rapporterer renset eller destillert vann hjelper sine plantene vokser raskere. Kanskje på grunn av natrium-og tungmetaller som finnes i hardt vann som ikke er til stede i renset vann. Hardt vann har en tendens til å bygge opp alkaliske saltavleiringer i jord som lockup mineraler og sporstoffer, og årsaken jern, kobber og sink mangler.

Det finnes flere typer av renset vann, men mange er ikke fri for mineraler som kan være årsaken salt buildup over en lengre periode.
Vann fra springen kommer i to varianter. Varmt og kaldt.

Kaldt røret har mindre kalsium og natrium buildup i den, og bør være friere sediment Når vannet har blitt slått på og tillates å strømme i 30 sekunder. Varmt vann vil ha rust, bly innskudd, og massevis av natrium og kalsium, så mye, vil du se det enkelt.

Bruk bare den mengden varmt vann som trengs for å gjøre vannet riktig temperatur (70-80 F). Pek vann filtrert gjennom et karbon (trekull) filter vil være fri for klor og mest store partikler, men vil fremdeles inneholde oppløste faststoffer slik som natrium-og tungmetaller (bly, arsen, nikkel, etc.).

Renset flaskevann vil være enten omvendt osmose eller noen form for karbon / sediment filtrert vann. Når du kjøper vann på en butikk, med mindre det står RO eller destillert, don ikke bry å kjøpe den. Det kan fortsatt ha de samme oppløste faste stoffer og tungmetaller vann fra springen har.