Vekstfasen

Når frøene har spirt og det har kommet grønne blad, er det på tide å sette plantene under HPS. Bruker du lysstoffrør, så plasser plantene så nærme lysrøra som mulig. Hvis du bruker HPS må du være litt forsiktig i starten. Plasser lampen ca 60-100 cm over plantene avhengig av hvor kraftig lampen er. Senk lampen gradvis til anbefalt høyde etter hvert som planten vokser til. Hvis du bruker en 400w lampe, er anbefalt høyde 30-40cm. Øk høyden hvis det blir for varmt.

Plantene skal ha mye vann de første 1-3 ukene. Hvis du bruker 4 liter potter bør du vanne med en halv liter vann hver 3-5 dag avhengig av temperaturen. Når 2-4 cm av det øverste jordlaget er tørt, er det på tide å vanne.

Hvis du vanner for mye kan bladene bli gule, og stamme og røtter kan råtne og planten kan fort dø. Hvis du vanner for lite vil bladene begynne å henge, men planten pleier å komme seg fort igjen etter at du vanner.

Unge cannabisplanter (kimplanter) kan ha forskjellig utsende. Noen ganger åpner spirer seg med en gang, andre ganger kommer planten opp med frøskallene på. Frøskallene pleier å falle av etter 1-3 dager. Plantene kan bli sunne og raske selv om de ikke ligner helt de på bildet.

Etter de første 2 ukene har plantene gjerne utviklet 2-3 sett nye blader er omkring 10-20 cm høye, avhengig av sort og lysforhold. Plantene har nå utviklet er bra rotnett. Røttene krever nesten like stor plass som selve planten (over jorden). Hvis du startet i små potter, er det nå på tide å plante over i større potter. Nå kan du la plantene tørke mer ut, men ikke så mye at plante begynner å henge. Cannabisplanten liker at jorden tørker ut, slik at røttene får tatt til seg mye oksygen som planter trenger.

Hvor lenge du vil holde planten i vekstfasten, avhenger av hvor mange planter, hvor mye plass og lys du har. Hvis du bruker er 250 watt lampe kan la plantene bli 30-40 cm høye, med en 400 watt lampe passer det med 40-60 cm. Hvis du har tilgang på mange frø, kan det være en lurt å la plantene stå litt tettere og heller sette plantene tidlig i blomst. Det er mulig å plante opptil 3 planter i 10 liter potte, men plantene kan da ikke bli for store. Dette gir generelt mer avkasting i lengden, siden du lipper å bruke så lang tid på dyrke frem plantene. Planten bør være over 20 cm når du setter den i blomst.

Få å forhindre at plantene blir for høye, er det vanlig å klippe av toppen på plantene. Dette vil føre til av sideskuddene får vokse seg større, og plantene blir lavere og får flere topper. Hvis du har få planter og mye plass kan det være lurt å klippe planten 1 eller 2 ganger. Hvis du har planene står tett, bør du ikke klippe de i det hele tatt. Om du bør klippe, er og så avhengig av sort. Noen sorter har naturlig mange greiner mens andre blir lange og høy med få greiner.

Etter at du har dyrket er par ganger, kan du lett se forskjell på en han og hunnplanter når plantene har stått i blomstring i en uke eller to. Hannblomstene minner mest om vanlige blomster, og de vokser frem som små knopper der grenene møter stammen. Hunnblomstene har små, tynne og hvite tråder.

I løpet av vekstfasen kan noen av plantene utvikle tidlige blomster (eng: preflower). Hvis du oppdager en hannplantene på dette tidspunktene kan det være lurte å fjerne den for å gi mer plass til hunnene.

Etter at du har dyrket er par ganger, kan du lett se forskjell på en han og hunnplanter. Det er lett å se kjønnet når plantene har stått i blomstring i en uke eller to. Hannblomstene minner mest om vanlige blomster, og de vokser frem som små knopper der grenene møter stammen. Hunnblomstene har små, tynne og hvite tråder.