Stabile og utstabile sorter

De forskjellige cannabis-hybridene kan deles inn i to grupper, de stabile og de ustabile. En stabil cannabissort, er en sort som har vert avlet så lenge og grundig, at alle plantene innfor sorten har om trent samme egenskaper. Frø fra en stabil sort blir nesten identisk som foreldreplantene. PÅ engelsk kalles dette for ”Inbred Line” (IBL) .”

Både innfor cannabis og annen planteavl, er det vanlig å lage kryssinger mellom to forskjellige stabile sorter. Avkommet kalles en F1-hybrid, og har mange positive egenskaper. Disse platene pleier å gro bedre og blir større og kraftigere enn foreldrene, på engelsk kalles fenomenet ” Hybrid Vigour” . Årsaken til dette kan være stabiliserte sorten har blitt utsatt for mye innavl, slik at den kvaliteten blir dårligere. Fra biologien vet at avkommet arver 2 sett gener, et fra moren og et fra faren. Alle planter og dyr har enkelte defekte gener. Hvis planten har et defekt gen på det en settet, vil det frisk genet fra det andre settet overta. Hvis platen er utsatt for innavl kan den fort få defekter, siden det større sjanse for at finne samme defekte gen på begge gensettene

Hvis du kjøper frøene av en seriøs frøbank, kan du være sikker på at kvaliteten er på topp. Hvis du velger en F1 hybrid, er ulempen den at du ikke kan sette frø på disse plantene og forvente at avkommet de skal få samme egenskaper. Da skapes en F2-gererasjon, som typisk er veldig ustabil og som begynner å ligne på to av foreldrene fra forrige generasjon. Mange av de positive egenskaper fra F1 generasjonen vil nå forsvinne. De fleste som dyrker vil derfor sørge for å velge den beste hunnplanten fra F1-genrasjon, og bruke denne til å til å ta stiklinger/kloninger av. Hvis planten settes under konstant 18-24 timers lys, vil den aldri blomstre, og kan brukes som moderplante i mange år framover. Når/hvis planten dør, er det mulig å ta nye stiklinger fra en de gamle klonene. Flere berømte coffeshops og avlere i Nederland har moderplanter som er over 20 år gamle.

De mest stabile sortene, er de som har eksistert lengst tid i naturen og som har vert dyrket lang tid av mennesker. De dreier seg om Inica-dominante sorter som stammer fra Afghanistan, India og Marokko, og sativadominerte stammer fra Afrika og Sydamerika. Disse sortene er blitt avlet i hundrevis av år, og er alle veldig stabile og oppfører seg samme måte. Det er sorter som:

Afghani (indica)
Hindu Kush (indica)
South African Durban Posion - eller bare "Durban" (sativa) 
Haze - (sativa)

Disse gamle sortene er igjen opphav til de fleste sorter som finnes i dag. Blant annet skunksortene som betraktes som rimelig stabile:

Skunk #1
Northern Lights
California Orange Bud
Early girl 
Big Bud
White Widow
Jack Herer 
Blueberry 

Hvis du dyrker et vist antall planter som f. eks Northern Lights eller Skunk#1 som regnes stabile, vil du oppdage at avkommet ikke alltid får de samme egenskapene som foreldrene. Enkelte blir mer indica-aktige, (lavere vekst, bredere blader) og andre mer til sativa siden (høyere vekst, smalere blader).