Cannabis Ruderalis

Cannabis Ruderalis er sort som opprinnelig stammer fra Asia, men den brukes sjeldent i den sammenheng vi er interessert i. Denne sorten har ofte som egenskap at begynner å blomstre tidlig, avhengig av hvor mange timer lys planten får. Denne planten er det forsøkt avlet videre på med variabel suksess. Hvis du kommer over typer som heter Low Rider, Ruderalis Skunk Early Bloom eller noe er i den stilen, er det nok sikkert en plate som er krysset frem som å skape en plate som begynner å blomstre tidlig avhengig av lysforhold. Dette kan være en stor fordel ved utedyrking i land som ligger så langt nord som Norge der sommer og vekstsesong er kort. Under naturlige forhold er det få sorter som trives i nordlig klima, nettopp fordi plantene begynner å blomstre for seint. Ruderaliskryssninger er ofte ustabile, er ofte er det kun noen få planter som har ønskede egenskaper. Typisk for disse plantene er at de er veldig lave med få greiner og toppskudd. Innholdet av aktive stoffer er moderat til midels høy.

Kryssinger mellom sortene indica, sativa og rudelalis blir kalt hybrider. Hybrider er gjerne avlet frem for å få frem positiv egenkaper fra foreldeplatene. Skunktypene er hybrider mellom indica og sativa. Disse er spesielt avlet fram for å kunne dyrkes innendørs. Plantene er typisk som en lave som indiaplante med mange greiner og toppskudd, og har ofte en psykoaktiv virkning som en sativaplante. Plantene har ofte et høyt innhold av THC, og et mindre innhold av CBD og CBN. Det finnes i dag en rekke skunktyper som er mer eller mindre forskjellige, og det kan være vanskelig å velge riktig type. Mange ønsker gjerne en plante som vokser og modnes hurtig. En sort som lenge har vert utbredt er Skunk#1 som er en (75 % sativa og 25 % indica) mellom Afghani (25 %), Mexican Acapulco Gold (25 %) og Colombian Gold (50 %). Denne har blitt avlet på siden 1978 så det er en veldig stabil og vellykket plante. I den senere tid er det er avlet frem en rekke sorter som er vert og prøve.