Marihuanadyrkning

Marihuanaplanter inneholder mye av stoffet Tetra-hydrocannabinol (THC), siden det et dette som gir cannabisen sin psykoaktive egenskaper. Det er tilstedet i hele planten, både i hunnplatene og hannplanter, men en stor konsentrasjon av stoffet finnes kun i trikomene på hunnblomstene. Hasj lages ved å på forskjellige måter utvinne trikomer eller ”krystallene” fra planten og deretter presses dette sammen til en plate.

Planter som dyrkes for produksjon av frø eller fiber kalles hamp og disse plantene har som regel et svart lavt innhold av THC. Andre planter som dyrkes for THC produksjon, toppskuddene omtales ofte som marihuana, pot, gress, skunk, weed o.s.v. Det er mest vanlig å røyke cannabis i piper, bonger eller jointer, men også brukes i kakao, te, kaker og matretter.

Cannabis har blitt foredlet gjennom tusenvis av år, og i dag finnes det svært mange marihuana sorter som vokser og trives i forskjellige klimaer. Disse sortene er avlet på forskjellige egenskaper som høyde, smak, aroma, blomstringstid og THC innhold. Plantens egenskaper avgjøres av genene, så det er viktig å velge en sort som kan produsere god marihuana. Cannabis er ute i naturen, en ettårig plante. Dvs. en plate som i løpet av et enkelt år gjenlever hele sin livssyklus fra frø til plante, blomstring, ny frøsetting og død. Cannabis vokser best i næringsrik og ikke alt for fuktig jord. Planten krever lange perioder med direkte sollys for å gro optimalt. Planten har to kjønn, dvs. av at finnes plater som er hokjønn eller hankjønn og noen få planter som har begge kjønn. De plantene som vi er interessert i er hunnplantene, og deres toppskudd eller blomster (eng; buds eller colas) som har et høyt innhold av THC.

Hannplantene og hermafroditter (de med begge kjønn) er normalt uønskede fordi disse produserer pollen som bestøver hunnplatene. Når dette skjer vil hunnplatene produserer frø, og dette går på bekostning av flere blomster. En hunnplate som aldri har vert bestøvet, kalles ”sinsemillia” og produserer større toppskudd med mer THC. Hvis en vil produsere sine egne frø, kan en spare på hannplantene.

Cannabis plantens årlig syklus kan deles in i tre faser. Først et spiringsstadium, som i naturen skjer på våren når frosten er borte. Deretter kommer vestfasen eller den vegativefasen, der planten vokser hurtig og produserer stamme, grener og blad. Til slutt kommer blomstringsfasen, utendørs skjer dette ofte i juli eller august. En vanlig cannabis plante regulerer vekst og blomstring fasene ved å den registrerer hvor mange timer uavbrutt mørke det er pr døgn. Typisk vil planten begynne å blomstre når det er ca. 12 timer lys i døgnet, men visse sorter som er dyrket på nordlige breddegrader er utviklet til å begynne å blomstre tidligere. De fleste cannabistypene som er tilgjengelig, er tilpasset innendørs dyrking under kunstig lys. Den største fordelen ved å dyrke innendørs, er nettopp at du selv kontrollerer når plantene skal settes i blomst. I vekstfasen dyrkes plantene under intensivt lys (18-24 timer pr døgn) i en periode på alt fra 14 dager til flere måneder, og deretter settes blomstringen i gang ved å endre lyset til 12 timer pr dag. Blomstringen varen i ca 8 – 12 uker avhengig av sort, så det er mulig å høste opptil 5 ganger i året når du dyrker innendørs.