Meststof aanwezige voedingsstoffen

De in een meststof aanwezige percentages werkelijke voedingsstoffen staan op de verpakking aangegeven. De getallen staan voor de percentages N, P, K en Mg, de rest is meestal droge stof van plantaardige herkomst.

N = Stikstof. De voor hennep belangrijkste voedingsstof. Zorgt voor een snelle groei. 
P = Fosfor Vooral van belang voor het vormen van grote toppen tijdens de bloei. K = Kali Van belang gedurende de hele groei, maar vooral voor een goede wortelontwikkeling en een goede weerstand tegen plantenziektes. 
Mg = Magnesium Hennep heeft magnesium nodig voor het vormen van zijn plantencellen. Het is van belang voor de opname van licht en meststoffen.