Totaal (excl. BTW): €0,00

Gebrukersvoorwaarden

Wietzaadjes enkel voor hobbykwekers

Om duidelijk te maken dat wij niet meewerken aan beroepsmatige teelt hebben we besloten om maximaal 25 wietzaadjes per klant te verkopen. Op deze manier blijft het voor de hobby teler mogelijk om zelf enkele planten (medicinale) wiet te telen zonder dat er strafbare feiten worden gefaciliteerd door high-supplies.com
Het is wel mogelijk er meer dan 25 in je winkelmand te doen maar je zult van ons bericht ontvangen dat we je bestelling niet kunnen verwerken. Indien nodig zal het betaalde bedrag retour gestort worden.

1. Importeren, opslaan, en levering van cannabis zaad is niet in overtreding met de wet volgens het 1961 eenzijdig verdrag op verdovende middelen.

In landen zoals Nederland is het duidelijk in de nationale wet op verdovende middelen opgenomen om vrij te handelen in cannabis zaden.
Helaas verschilt deze wetgeving van land tot land. Om deze reden adviseren wij nadrukkelijk om de wetgeving van uw land na te gaan.
Soms worden er uitzonderingen verleend voor industriële, medicinale en landbouw toepassingen.
In een aantal landen is een vergunning niet verplicht voor het handelen in cannabis zaad, maar soms is er een meldingsplicht in het geval dat cannabis zaad wordt verhandeld voor de hiervoor beschreven doelen. Als een vergunning nodig is dient u ons en de lokale wetgeving in te lichten.
Wij leveren de zaden in de veronderstelling dat ze niet door derden worden gebruikt in overtreding met de wet.
High-Supplies.com wil niemand aanzetten om de wet te overtreden. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat een ieder die zaad koopt verantwoordelijk is voor zijn/haar acties in de toekomst.
De minimale leeftijd voor het gebruik van deze website is 18 jaar.
High-Supplies.com accepteert geen aansprakelijkheid wat dit betreft. 

2. Verzenden
2.1 Kwijtgeraakte pakketten:
High-Supplies.com is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van verzonden pakketten door het post bedrijf.
Al onze bestellingen worden met prioriteit zendingen verstuurd.
Er is altijd een kans dat een pakket kwijt raakt en u moet hieraan denken voordat u besteld.
Wij verzenden op een discrete manier en we gaan er van uit de levering ook zo gebeurd.
High-Supplies.com is niet aansprakelijk voor verlies tijdens verzending.

2.2 Inbeslag genomen verzendingen:
Door strenge controles in sommige landen kunnen wij niet garanderen dat uw bestelling niet in beslag word genomen dor de douane. Denk er aan dat High-Supplies.com niet aansprakelijk is voor inbeslag genomen verzendingen.

2.2.1 U bent volledig aansprakelijk voor de producten die u koopt.
De meeste verzendingen gaan via de douanediensten als wordt verzonden naar landen binnen en buiten de EU.
Het importeren van cannabiszaad kan illegaal zijn in sommige landen, High-Supplies.com accepteert geen aansprakelijkheid m.b.t het controleren van de legaliteit van de bestelling voor de bestelling te accepteren. Wij retourneren geen geld in het geval producten in beslag worden genomen of worden vernietigd door plaatselijke wetgevende instanties.

2.3 Verzendtijd:
De verzendtijd is niet alleen afhankelijk van de post dienst in Nederland maar ook van de post dienst in het land waar naar verzonden wordt.
Hierdoor kunnen we alleen een geschatte levertijd geven gebaseerd op ervaringen van voorgaande verzendingen.

3. Algemene voorwaarden:
Uw gebruik (toegang tot, surfen op, bestellen, enz.) van deze website is uw wettelijke goedkeuring en aanvaarding van de bovenstaande voorwaarden. U gaat ook akkoord met alle geldende wetten en regels, inclusief export en re-export controle regelgevingen. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

4. Gelimiteerde aansprakelijkheid:
IN GEEN GEVAL ZIJN DE EIGENAREN VAN DEZE WEBWINKEL, HUN BEDRIJF, GELDVERSTREKKERS, SPONSOREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, PER ONGELUKKE, CONSEQUENTE, STRAFRECHTELIJKE OF INDIREKTE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT, VERLIES VAN DATA, GEBRUIK OF WINST), ONDANKS VEROORZAAKT DOOR CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF ANDERS, EN ONDANKS DIT BEDRIJF WEL OF NIET IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ENIGE VAN DEZE SCHADES. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORT KOMT VAN EEN PRODUKT NIET TE BOVEN GAAT AAN DE VERKOOPPRIJS VAN DIT PRODUCT. 

5. Ieder geschil en/of onenigheid in verbinding staand met de service zal behandeld worden volgens het Nederlandse recht. 

6. Prijswijzigingen voorbehouden.

7. Restitutie

Wij zullen de kosten van geretourneerde goederen terugbetalen. Verzendkosten worden niet terugbetaald.We betalen de kosten voor het terugzenden van de goederen niet terug, behalve voor het retourneren van defecte of beschadigde goederen.Terugbetalingen worden gedaan door creditering van uw kaart of door een bank, afhankelijk van de methode die wordt gebruikt voor de betaling.

Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending.

8. Herroepingsrecht / Annulering

U hebt het recht om dit contract binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn vervalt op de 14e kalenderdag vanaf welke u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, materieel bezit van de goederen heeft verkregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen met: uw naam, uw volledige adres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, uw faxnummer, uw e-mailadres en uw beslissing om het contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail).

U kunt het modelformulier voor herroeping hieronder gebruiken, hoewel dit niet verplicht is. U hebt ook de mogelijkheid om het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch in te vullen en in te dienen via e-mail op info@high-supplies.com. Als u van deze optie gebruikmaakt, stellen wij u per e-mail op de hoogte van de ontvangst van de opname. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om te communiceren dat u dit recht wilt uitoefenen voordat de overeenkomstige periode is verstreken.

Voorbeeldformulier voor intrekking
(u hoeft dit formulier alleen in te vullen en te verzenden als u het contract wilt annuleren)

- Ter attentie van Delicious Holding BV, postbus 9, 5250 AA Vlijmen Nederland, info@high-supplies.com
- Ik informeer u hierbij dat ik mijn contract voor de verkoop van het volgende item beëindig:
- Aangevraagd op / ontvangen op
- Naam van klant en gebruikersnaam
- Adres van klant en gebruikersnaam
- Handtekening van klant en gebruikersnaam (alleen als het formulier in druk wordt ingediend)
- Datum