Biologische bestrijdingsmiddelen

Mocht je niet zo gecharmeerd zijn van vergiften, dan kun je ook biologische middelen gebruiken. Pyrethrum is een in de natuur voorkomend insecticide, dat bovendien snel uiteenvalt in natuurlijke en onschuldige componenten. Het is goed te gebruiken tegen bladluis, witte vlieg en rupsen. Tegen rupsen kun je ook spuiten met Bactospeine. Geef twee tot drie maal de gebruikelijke dosis. Dit is een bacterie in de vorm van een poeder. Door dit in water op te lossen en over de planten te spuiten, overdekken we deze met een laagje van dit poeder. Deze bacterie is voor alle dieren volkomen onschadelijk, maar verlamt wel de kaakspieren van alleen jonge rupsen.

Het biologische middel tegen spint is het gebruik van roofmijt. Roofmijt dien tijdig in het milieu geïntroduceerd te worden. Als de planten al onder de spint zitten is het eigenlijk te laat voor de roofmijt om nog een biologisch evenwicht te krijgen. Roofmijt zijn kleine rode diertjes die alleen van spint leven. Ze leggen eieren op het gewas en gaan dus een onderdeel vormen van de levende have op de planten. Ze worden geleverd in zakjes of buisjes. Hierin zit een soort havermout waarop de roofmijt zit. Deze havermout wordt over het gewas gestrooid, waarna de roofmijt op zoek gaat naar de spint. Ze zijn in staat meters af te leggen per dag, als ze maar de juiste temperatuur en luchtvochtigheid krijgen. Roofmijt gedijt het best bij een temperatuur van 20 tot 22 graden en een luchtvochtigheid van 70 tot 80 procent. Wordt de temperatuur hoger en de luchtvochtigheid lager dan gedijt spint beter dan roofmijt! Een buisje roofmijt kost ongeveer F 50,- tot F 100,-. Het beste werkt deze methode, zoals gezegd, wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid goed onder controle zijn en als de roofmijt een paar keer per jaar wordt toegevoegd.