Totaal (excl. BTW): €0,00

Legal

Delicious Holding BV
Postbus 9
5250 AA Vlijmen
Netherlands

Tel: +31 (0)73-850-95-05

 1. Inhoud van de website en links
  Bij High-supplies.com zijn we niet verantwoordelijk voor misbruik van de inhouden van onze website. De persoon die deze inhouden bekijkt en gebruikt, draagt de exclusieve verantwoordelijkheid.

 2. Uitwisseling of verspreiding van de informatie
  High-supplies.com wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de informatie uitwisseling tussen gebruikers via de website. We zijn niet verantwoordelijk voor de toegang tot de informatie door minderjarigen; in het bijzonder, wanneer de inhouden als schokkend kunnen worden ervaren.

 3. Update en wijziging van de website
  High-supplies.com behoudt zich het recht voor om de inhoud, de configuratie of de opmaak van haar website, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te updaten, wijzigen of verwijderen.

 4. Technische aangelegenheden
  High-supplies.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen of storingen aan de computerapparatuur die zich voordoen tijdens de verbinding met het internet en schade die wordt veroorzaakt door illegale interferentie van derden die buiten de controle van High-supplies.com vallen.

  High-supplies.com is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van eventuele schade of nadeel voor de gebruiker ten gevolge van fouten, gebreken of onvolkomenheden in de informatie die we verschaffen wanneer deze afkomstig is van andere bronnen.

 5. Verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker
  We voldoen aan de bepalingen van de Organieke wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onze werking komt overeen met alle bepalingen van deze norm.

 6. Toepasselijke wetgeving en rechtspraak
  De relaties met onze klanten die voortvloeien uit de levering van de diensten die worden aangeboden op onze website zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en rechtspraak.

 7. Productgarantie
  De klanten van High-supplies.com genieten van de garantie die de fabrikant op zijn artikel biedt. Defecten of schade door onjuist gebruik of onjuiste hantering van het materiaal en slijtage door normaal gebruik vallen niet onder deze garantie. Het niet goed functioneren van de artikelen, ten gevolge van beperkingen bij het maken van deze artikelen, vallen eveneens buiten de garantie.

  Onze stock wordt snel en voortdurend vernieuwd en we voeren regelmatige kiemproeven uit (bovenop de tests die door de bank zelf worden uitgevoerd). Aangezien het om een levend product gaat, kan High-supplies.com echter niet voor 100% garanderen dat de zaden zullen ontkiemen. Volgens de specifieke gefeminiseerde zaadbank en volgens onze eigen ervaring beschikken we over de beste opslagomstandigheden. Bovendien wisselt onze voorraad snel zodat we op elk moment over de nieuwste zaden op de markt beschikken die we rechtstreeks van de bank of fabrikant kopen. Onze klantenservice zal je de gegevens verstrekken die je nodig hebt om contact op te nemen met de technische diensten van onze leveranciers.

De gebruikers van onze website hebben deze kennisgeving gelezen en gaan er vrijwillig mee akkoord.

Bij opmerkingen of suggesties kan je ons een e-mail sturen.